New update

6/recent/ticker-posts

गणित सराव Math Practice

Sound
खालील करा.Answer x

खालील संख्यांचा भागाकार करा.


Answer x

खालील संख्येचा वर्ग काढा.

2
Answer x

खालील संख्येचे वर्गमूळ काढा.

 X + 1 
Answer x

खालील संख्येचा घन करा.

3
Answer x

खालील संख्येचे घनमूळ काढा.

 X + 1 
Answer x

1 / 2
+
1 / 2

( उत्तराचे अतिसंक्षिप्त रूप लिहावे)

Answer x

एका आयताची लांबी 15 सेमी व रुंदी 5 सेमी आहे तर त्या आयताचे क्षेत्रफळ किती ?

Answer x

एका चौरसाची बाजु 15 सेमी आहे तर त्या क्षेत्रफळ किती ?

Answer x

एका वर्तुळाची त्रिज्या 14 सेमी आहे तर त्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती ?

Answer x

Post a Comment

0 Comments